تماس

لیست خدمات صفحه اصلی

سرویسهای میزبانی وب سایت:

سیستم عامل لینوکس - یونیکس

UNIX - Linux

نوع سرویس:

شخصی مبتدی تجاری تخصصی حرفه ای

  فضای وب (مگابایت):

20 50 100 250 500

  پست الکترونیک:

20 50 نامحدود نامحدود نامحدود

  پست تحت وب:

بلی بلی بلی بلی بلی

  پشتیبانی از FrontPage:

بلی بلی بلی بلی بلی

  پانل کنترل Cpanel:

بلی بلی بلی بلی بلی

  بانک اطلاعات MySQL:

بلی بلی بلی بلی بلی

   آمار مراجعین:

بلی بلی بلی بلی بلی

 شارژ سالیانه:

15 18 22 30 95
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش

سیستم عامل ویندوز

Windows Advanced Server

نوع سرویس:

شخصی مبتدی تجاری تخصصی حرفه ای

 فضای وب (مگابایت):

20 50 100 250 500

 پست الکترونیک:

نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

 پست تحت وب:

بلی بلی بلی بلی بلی

 بانک اطلاعات MS SQL:

خیر بلی بلی بلی بلی

 ASP.NET:

خیر بلی بلی بلی بلی

  آمار مراجعین:

خیر بلی بلی بلی بلی

 پانل کنترل پیشرفته:

بلی بلی بلی بلی بلی
شارژ سالیانه : 25 45 75 95 180
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
مشخصات فنی اضافی:

CGI-BIN (Perl 5)  - Frontpage 98, 2000 & 2002 Extensions  - Unlimited FTP Access - Sever Side Includes (SSI)  - Pre-installed Formmail  - Pre-installed Counters  - Active Server Pages (.ASP) - Unlimited ODBC & DSN-Less Database support (Access, Excel, Foxpro, Dbase)  - Unlimited Email forwarding - Unlimited Email Autoresponders - Shared server certificate (SSL) - Password Protected Directories - PHP4 - MSXML 4.0

اسکریپتهای نصب شده:

JMail v4.1 Professional (Dimac) - Sendmail (for CGI scripts) - CDONTS - Asp Mail 4 (Server Object) - Blat v1.88- Asp Smart Upload (ASPSmart) - Zaks POP3 - Asp Upload 2.01 (Pertsis) - ASP DNS - ASP Whois 2 - Asp.NET Framework (ASP+) - Asp Jpeg 1.2

میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز مشاغل دایرکتوری دیرکتوری وب سایت دینامیک پویا کنترل محتوی طراحی وب سایت برای ایرانیان راهنما دیتا دیتا پارس تهران جاوا برنامه نویسی میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز میزبانی وب سایت میزبانی وب هاستینگ هوستینگ هاست وب سایت طراحی وب ایران فارسی سی دی مولتی میدیا دامین دومین طراحی وب طراحی وب ویندوز مشاغل دایرکتوری دیرکتوری وب سایت دینامیک پویا کنترل محتوی طراحی وب سایت برای ایرانیان راهنما دیتا دیتا پارس تهران جاوا برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی فروشگاه مجازی فروشگاه الکترونیک گالری عکس فیلم مولتی میدیا سایتهای خبری سایت خبری مقالات بازاریابی وب سایت طزاخی وب سایت